ადმინისტრაცია


ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი წარმოადგენს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს.
  
დირექტორი 
ლიანა ოქროპირიძე

დირექტორის მოადგილე 
მარიამ ხიზანიშვილი

ფონდების მთავარი მცველი 
ქეთევან ახობაძე

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური 
ნინო ფისაძე

  რჩევები და წესები:

 • დამთვალიერებელმა ბილეთი უნდა შეინახოს ვიზიტის ბოლომდე და მოთხოვნის შემთხვევაში ხელახლა წარუდგინოს შესაბამის პირს.
 • დამთვალიერებლებმა, რომლებიც სარგებლობენ შეღავათიანი ტარიფით ან უფასო შესვლის უფლებით, სალაროსთან უნდა წარადგინონ შესაბამისი საბუთი.
 • მუზეუმის მიერ გაცემული ბილეთი უკან არ მიიღება.
 • ჯგუფის ხელმძღვანელები პასუხისმგებლები არიან მათი ჯგუფის წევრების საქციელზე.
 • იკრძალება ექსპონატებზე ხელით შეხება.
 • მუზეუმის შენობასა და მუდმივ ექსპოზიციებში კერძო მიზნებისთვის ფოტოგადაღება ნებადართულია ბლიცისა და ფოტოშტატივების გამოყენების გარეშე.
 • ფოტო და ვიდეოგადაღება დროებით გამოფენებზე კატეგორიულად დაუშვებელია.
 • გადაღება კომერციული მიზნებისთვის დასაშვებია მხოლოდ მუზეუმის ადმინისტრაციასთან შეთანხმებისა და წერილობითი ნებართვის საფუძველზე.
 • ნებისმიერი ჩანაწერი ან ფოტო, სადაც შესაძლოა გამოჩნდეს მუზეუმის თანამშრომელი, საჭიროებს მუზეუმის ადმინისტრაციის თანხმობას.