გადაღების წესი


ინსტრუქცია ი.ბ.სტალინის მუზეუმში დაცულ ექსპონატთა ფოტო-ასლების გამოყენებისა და მუზეუმის ტერიტორიაზე ფოტო-კინო-ვიდეო გადაღების ნებართვის შესახებ.
 
მუზეუმთან შეთანხმების საფუძველზე და დადგენილი ტარიფით ანგარიშსწორების შემდეგ, საშუალება გეძლევათ მიიღოთ ოფიციალური ნებართვა ექსპონატთა ფოტოების განთავსების თაობაზე: წიგნებში, კატალოგებში, ბროშურებში, ეტიკეტებში, აფიშებზე, ინტერიერში, კალენდრებზე, ღია ბარათებზე, დისკების გარეკანზე, ვებ-გვერდეზე და ა.შ.

მუზეუმის ტერიტორიაზე გადაღების უფლების და ექსპონატთა ფოტოებით სარგებლობის ნებართვის მისაღებად, გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი დოკუმენტაცია:
 • განცხადება სსიპ ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორის სახელზე.
 • ხელმოწერილი განცხადება განმცხადებელი ორგანიზაციის ბლანკზე, ან ორგანიზაციის ბეჭდით დამოწმებული.
 • კერძო პირის განცხადება თანდართული პირადობის მოწმობის ასლით, საცხოვრებელი ადგილისა და საკონტაქტო ტელეფონის მითითებით.
 • განცხადებაში მიეთითოს ექსპონატის, ფოტოს გამოყენების მიზანი; ბეჭდვით საშუალებებში ფოტოს გამოყენების შემთხვევაში გამოცემის ტირაჟი.
 • მუზეუმის ტერიტორიაზე ფოტო-კინო-ვიდეო გადაღების ნებართვისათვის მიეთითოს გადაღების თარიღი და დრო.

განცხადება მოგვაწოდეთ სსიპ ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმში. გადაღება დაშვებულია ყოველდღე სამუშაო საათებში .

თუ თქვენ ხართ ჟუტნალისტი ან ფოტო- რეპორტიორი და თქვენი მასალის მომზადებისთვის საჭიროებთ მუზეუმის ტერიტორიაზე გადაღებას ან ინფორმაციის მიღებას მუზეუმის თანამშრომლის მხრიდან, გთხოვთ დაუკავშირდეთ მუზეუმის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს.

სსიპ ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმის ადმინისტრაცია.

  რჩევები და წესები:

 • დამთვალიერებელმა ბილეთი უნდა შეინახოს ვიზიტის ბოლომდე და მოთხოვნის შემთხვევაში ხელახლა წარუდგინოს შესაბამის პირს.
 • დამთვალიერებლებმა, რომლებიც სარგებლობენ შეღავათიანი ტარიფით ან უფასო შესვლის უფლებით, სალაროსთან უნდა წარადგინონ შესაბამისი საბუთი.
 • მუზეუმის მიერ გაცემული ბილეთი უკან არ მიიღება.
 • ჯგუფის ხელმძღვანელები პასუხისმგებლები არიან მათი ჯგუფის წევრების საქციელზე.
 • იკრძალება ექსპონატებზე ხელით შეხება.
 • მუზეუმის შენობასა და მუდმივ ექსპოზიციებში კერძო მიზნებისთვის ფოტოგადაღება ნებადართულია ბლიცისა და ფოტოშტატივების გამოყენების გარეშე.
 • ფოტო და ვიდეოგადაღება დროებით გამოფენებზე კატეგორიულად დაუშვებელია.
 • გადაღება კომერციული მიზნებისთვის დასაშვებია მხოლოდ მუზეუმის ადმინისტრაციასთან შეთანხმებისა და წერილობითი ნებართვის საფუძველზე.
 • ნებისმიერი ჩანაწერი ან ფოტო, სადაც შესაძლოა გამოჩნდეს მუზეუმის თანამშრომელი, საჭიროებს მუზეუმის ადმინისტრაციის თანხმობას.