მუზეუმის მეგობრები
გახდი ჩვენი მეგობარი, ერთად ვიზრუნოთ მუზეუმის მომავალზე!
შემოგვიერთდით მუზეუმის მეგობრების ოფიციალურ Facebook-ის გვერდზე.

ქველმოქმედება
თქვენი მხარდაჭერით შესაძლებელი იქნება მუზეუმების შენობათა რენოვაცია, გამოფენების ჩატარება, მუზეუმის კოლექციების კონსერვაცია-რესტავრაცია, შემეცნებით - საგანმანათლებლო პროგრამებისა და ღონისძიებების ორგანიზება.
თქვენ შესაძლებელია გახდეთ ი.ბ.სტალინის მუზეუმის მხარდამჭერი.

სახელმწიფო ხაზინა
ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ბანკის კოდი TRESGE22
მიმღების ანგარიში (ხაზინის კოდი) - 7 0857 7509