ბილეთის ღირებულება


 • სამუზეუმო კომპლექსის (მუზეუმის საგამოფენო დარბაზები, სტალინის მემორიალური სახლი და პირადი ვაგონი) დათვალიერება გიდის თანხლებით - 15 ლარი
 • სტალინის პირადი ვაგონი - 5 ლარი
 • სტუდენტებისთვის სამუზეუმო კომპლექსი - 10 ლარი
 • მოსწავლეებისთვის სამუზეუმო კომპლექსი - 1 ლარი

 • 6 წლამდე ბავშვებისთვის მუზეუმში შესვლა უფასოა.

  შესაბამისი მოწმობის წარდგენით მუზეუმის დათვალიერება უფასოა:
 • II მსოფლიო ომის მონაწილეებსა და მათთან გათანაბრებული პირებისათვის
 • ICOM- ის წევრებსა და საქართველოს მუზეუმების თანამშრომლებისათვის.
 • I და II ჯგუფის ინვალიდებისათვის.
 • მზრუნველობამოკლებული ბავშვებისათვის.
 • სიღარიბის ზღვარსმიღმა მყოფი პირებისათვის.
 • მრავალშვილიანი და მარტოხელა დედებისათვის.
 • იძულებით გადაადგილებული და ოკუპირებული ტერიტორიის მოსაზღვრე სოფლებში მცხოვრები პირებისათვის.
 • ჟურნალისტებისათვის.
 • ჯარისკაცებისათვის.

  რჩევები და წესები:

 • დამთვალიერებელმა ბილეთი უნდა შეინახოს ვიზიტის ბოლომდე და მოთხოვნის შემთხვევაში ხელახლა წარუდგინოს შესაბამის პირს.
 • დამთვალიერებლებმა, რომლებიც სარგებლობენ შეღავათიანი ტარიფით ან უფასო შესვლის უფლებით, სალაროსთან უნდა წარადგინონ შესაბამისი საბუთი.
 • მუზეუმის მიერ გაცემული ბილეთი უკან არ მიიღება.
 • ჯგუფის ხელმძღვანელები პასუხისმგებლები არიან მათი ჯგუფის წევრების საქციელზე.
 • იკრძალება ექსპონატებზე ხელით შეხება.
 • მუზეუმის შენობასა და მუდმივ ექსპოზიციებში კერძო მიზნებისთვის ფოტოგადაღება ნებადართულია ბლიცისა და ფოტოშტატივების გამოყენების გარეშე.
 • ფოტო და ვიდეოგადაღება დროებით გამოფენებზე კატეგორიულად დაუშვებელია.
 • გადაღება კომერციული მიზნებისთვის დასაშვებია მხოლოდ მუზეუმის ადმინისტრაციასთან შეთანხმებისა და წერილობითი ნებართვის საფუძველზე.
 • ნებისმიერი ჩანაწერი ან ფოტო, სადაც შესაძლოა გამოჩნდეს მუზეუმის თანამშრომელი, საჭიროებს მუზეუმის ადმინისტრაციის თანხმობას.