სტალინის გამზ. 32, 1400 გორი, საქართველო

ადმინისტრაცია
ტელ: +995 (370) 27 26 81 / +995 (370) 22 59 10
ელ-ფოსტა: stalinmuseum@yahoo.com

ტურისტული საინფორმაციო სამსახური
ტელ.: +995 (370) 22-53-98
ელ-ფოსტა: stalinmuseum@yahoo.com

ფონდები
ფაქსი: +995 (370) 27 56 15
ელ-ფოსტა: stalinmuseum@yahoo.com

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური
ელ-ფოსტა: pr.stalinmuseum@gmail.com