<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე სტალინის სახელმწიფო მუზეუმში