ბიუსტი

40

თამბაქო „გერცეგოვინა ფლორი“

25

თეფში

30

თეფში

30

ჩიბუხი სანთებელით

85

თეფში

30

თიხის ჭიქა

15

მემორიალური სახლის მაკეტი

20

თეფში

30

მათარა

50

საფოსტო ბარათი

სტალინი და ჩერჩილი. იალტა, 1945 წ. (ფოტო)

3

საფოსტო ბარათი

ი.ბ. სტალინი. 1902 წ. 
ფოტოსურათი ბათუმის ჟანდარმერიის საოლქო სამმართველოდან.

3

საფოსტო ბარათი

ჩერჩილი, რუზველტი და სტალინი. იალტა, 1945 წ. (ფოტო) 

3

საფოსტო ბარათი

ჩერჩილი, რუზველტი და სტალინი. იალტა, 1945 წ. (ფოტო) 

3

საფოსტო ბარათი

ი.ბ. სტალინი. 1936 წ. (ფოტო)

3

საფოსტო ბარათი

საბჭოთა კავშირის გენერალისიმუსი ი.ბ. სტალინი. 1945 წ. (ფოტო)

3

საფოსტო ბარათი

ი.ბ. სტალინი. 1952 წ. (ფოტო)

3

საფოსტო ბარათი

ი.ბ. სტალინი. პოტსდამი, 1945 წ. (ფოტო)

3

საფოსტო ბარათი

სტალინი და ტრუმენი. პოტსდამი, 1945 წ. (ფოტო)

3

საფოსტო ბარათი

ჩერჩილი და სტალინი. იალტა, 1945 წ. (ფოტო) 

3

საფოსტო ბარათი

სტალინი, ტრუმენი და ჩერჩილი. პოტსდამი, 1945 წ. (ფოტო) 

3

საფოსტო ბარათი

სტალინი, რუზველტი და ჩერჩილი. თეირანი, 1943 წ. (ფოტო) 

3

საფოსტო ბარათი

ეტლი, ტრუმენი და სტალინი. პოტსდამი, 1945 წ. (ფოტო) 

3

საფოსტო ბარათი

ჩერჩილი, ტრუმენი და სტალინი. პოტსდამი, 1945 წ. (ფოტო) 

3

საფოსტო ბარათი

სტალინი, რუზველტი და ჩერჩილი. თეირანი, 1943 წ. (ფოტო) 

3

საფოსტო ბარათი

სტალინი და ტრუმენი. პოტსდამი, 1945 წ. (ფოტო)

3